image.jpg

Derginin Adı: Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2015/1
Sayı: 3
Makale Başlık: Açık ve uzaktan öğretimde ölçme ve değerlendirme politikaları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Measurement and evaluation policies in open and distance learning
Makale Eklenme Tarihi: 3.8.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Açık ve uzaktan öğretim çeşitli yönleriyle örgün öğretimden ayrılır. Bireylerin başarı durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan ölçme ve değerlendirme işlemlerinde üç ana politika bulunmaktadır. Bu çalışmada, ölçüt (kriter) referanslı, norm referanslı ve ipsative olmak üzere bu üç politikanın açık ve uzaktan öğretimde avantaj ve dezavantajları tartışılmış ve önerilerle bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Open and distance education differentiates from formative education with same aspects. There are three main policies while assessing achievement of people. In this paper, advantages and disadvantages of criterion referenced, norm referenced and ipsative assessment methods in open and distance education have been discussed and some suggestions have been made.

PDF Formatında İndir

Download PDF