image.jpg

Derginin Adı: Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2015/1
Sayı: 1
Makale Başlık: (Kitap Özeti) Çevrimiçi uzaktan öğrenme: bir araştırma gündemine doğru
Makale Alternatif Dilde Başlık: (Book Review) Online distance education: towards a research agenda
Makale Eklenme Tarihi: 3.8.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Olaf Zawacki-Richter ve Terry Anderson’un editörlüğünü üstlendiği Çevrimiçi uzaktan öğrenme: bir araştırma gündemine doğru adlı kitap daha önce Zawacki-Richter’in 2009 yılında gerçekleştirdiği Delphi çalışmasında belirlemiş olduğu çevrimiçi uzaktan öğrenmede gerçekleştiren araştırmalara ilişkin makro, orta ve mikro olmak üzere üç kategoride toplanmış on beş araştırma alanına yönelik bir gündem belirleme çalışmasıdır. Her bir bölümde bu üç kategoriye yönelik on beş araştırma alanı uzaktan eğitim alanında önemli çalışmalar yapmış, alana liderlik etmiş uluslararası yazarlar tarafından ele alınmış ve bu konulara ilişkin araştırma gündemi belirlenmeye çalışılmıştır. Editörler kitabın uzaktan eğitimciler, araştırmacılar ve politika üreticiler için önemli bir referans kaynağı olmasını hedeflemişlerdir. Bu tanıtımda kitaptaki her bir bölümün ele aldığı konular kısaca özetlenecek sonuç olarak kitabın araştırmacılar için önemine değinilecektir.
Alternatif Dilde Özet: Online distance education, Towards a research agenda which is edited by Olaf Zawacki-Richter and Terry Anderson is an agenda setting study that is based on three broad categories of macro, meso and micro which were then categorized under fifteen research areas in online distance education that were based on a Delphi study conducted by Zawacki-Richter in 2009. In each chapter these fifteen areas of research are analyzed by international researchers who have made significant research and leadership in the area of distance education and an agenda regarding these areas are set. The objective of the editors is to provide a significant reference for distance educators, researchers and policy makers. In this review, the topics dealt with in each chapter will be shortly summarized and the significance of the book for researchers will be highlighted.

PDF Formatında İndir

Download PDF