image.jpg

Derginin Adı: Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2015/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Hemşirelik eğitiminde bilgisayar teknolojisinin kullanımı
Makale Alternatif Dilde Başlık: The use of computer technology in nursing education
Makale Eklenme Tarihi: 3.8.2015
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Uygulamalı bir disiplin olan hemşirelik, eleştirel düşünme becerilerinin kullanıldığı bir problem çözme sürecidir. Bu süreçte hemşireliğin kuramsal ve uygulama boyutuna yönelik bilgi ve becerilere sahip nitelikli hemşirelere gereksinim vardır. Ancak son yıllarda dünyada ve Türkiye’de nitelikli hemşire açığı yaşanmaktadır. Buna çözüm olarak hemşirelik eğitiminde uzaktan öğrenme teknolojileri, destekleyici olarak ya da tamamen örgün eğitim yerine kullanılmaktadır. Bu çalışmada, sayısal verilere dayalı olarak dünyada ve Türkiye’de yaşanan hemşire açığına ve önemli sağlık kuruluşlarının çözüm önerilerine, hemşirelik ve hemşirelik eğitiminin sağlık hizmetlerinin sunumu açısından önemine, geleneksel yollarla sunulan hemşirelik eğitimine ve bilgisayar ve bilgisayar ağlarına dayalı teknolojilerin kullanıldığı uzaktan hemşirelik eğitiminin önemine, Türkiye ve dünyadaki uzaktan hemşirelik eğitimi uygulamalarına yer verilecektir.
Alternatif Dilde Özet: Nursing that an applied discipline is a problem solving process using critical thinking skills. In this process there is a need for qualified nurses who have knowledge and skills towards the theoretical and practical dimensions of nursing. However, there is a deficit of qualified nurses in the world and Turkey in recent years. As a solution is used the distance learning technologies instead of formal education or supportive in nursing education. In this study, will be included in based on numerical data the nurse shortage in the world and Turkey, solution suggestions of major health organizations, the importance of nursing and nursing education in terms of provision of health services, nursing education offered by traditional methods, the importance of distance nursing education based on computer and computer networks is presented, the distance education applications in the Turkey and the World.

PDF Formatında İndir

Download PDF