image.jpg

Derginin Adı: Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2015/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Anadolu üniversitesi açıköğretim sistemi’ndeki personelin erasmus personel hareketliliğine katılımına yönelik bir değerlendirme
Makale Alternatif Dilde Başlık: An assessment of the Erasmus staff mobility at Anadolu University in distance education system
Makale Eklenme Tarihi: 3.8.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Erasmus Programı Türkiye’nin Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecine eğitim ve kültür açısından büyük katkı sunmaktadır. Erasmus sayesinde öğrenciler kadar yükseköğretim personeli de Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketlilikleri ile bilgi, tecrübe ve becerilerini artırma şansı yakalamaktadır. Bu nedenle hem Avrupa hem de ülkemizde yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik ve idari personel programa katılım göstermektedir. Anadolu Üniversitesi ise bu hareketlilik faaliyetlerinde ülkemizde en yüksek rakamlara ulaşmış üniversitelerdendir. Böyle bir sonuca ulaşılmasında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’ni oluşturan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri personelinin de katkıları olmuştur. Bu çalışmada Açıköğretim Sistemi personelinin Anadolu Üniversitesi çatısı altında Erasmus Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliklerine katılımı nicel veriler kullanılarak incelenmiştir. Bu veriler ışığında Erasmus Programı’na Açıköğretim Sistemi personelinin son yıllarda ilgisinin arttığı ancak potansiyel yararlanıcı ve Üniversitenin diğer birimlerinin sayılarına göre sıralamada gerilerde kalındığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle Açıköğretim personelinin programa katılımı için daha etkin bir bilgilendirme ve teşvikin gerekli olduğu ortaya çıkmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Erasmus Program provides considerable social and cultural contributions for an integration process for Turkey to the European Union. Thanks to Erasmus, Higher Education Staff, as well as students, can have an opportunity to improve their knowledge, experience and skills within the framework of Teaching Staff and Staff Training Mobility. This has resulted in a participation of academic and administrative staff to the program in both Europe and Turkey. Anadolu University has been one of those have reached the top numbers in these mobility activities in Turkey. Staff of its Open Education System which consists of the Faculties of Open Education, Economics and Business Administration has also contributed to that kind of result. In this article, the participation of staff of Open Education System in Erasmus Teaching Staff and Staff Training Mobility is analyzed by using quantitative data. It proves that although attention of the staff has increased in recent years, the numbers are still low ranged in comparison with the numbers of both potential beneficiaries in Open Education System and participants from other departments of the University. Thus, it’s clear that more efficient briefing and encouragement are explicitly needed for a larger turnout to the program by Open Education System Staff

PDF Formatında İndir

Download PDF