image.jpg

Derginin Adı: Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2015/1
Sayı: 1
Makale Başlık: (Editöre Mektup) Açık ve uzaktan öğrenmede evrensel tasarım ilkeleri çerçevesinde artırılmış gerçekliğin kullanılabilirliği
Makale Alternatif Dilde Başlık: (Letter to the Editor) Usability of augmented reality within the framework of universal design principles in open and distance learning
Makale Eklenme Tarihi: 3.8.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Artırılmış gerçeklik, fiziksel dünyadaki nesnelere bilgisayar sistemlerinden türetilmiş sayısal eklemeler yapılmasıyla gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, çok çeşitli alanlarda kullanılan artırılmış gerçeklik uygulamalarının kendine özgü felsefe, kuram ve yaklaşımlar içeren açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında kullanılabilirliğini tartışmaktır. Bu bağlamda, kuramsal olarak çok çeşitli disiplinlere uyarlanabilen evrensel tasarım ilkeleri ve açık ve uzaktan öğrenmenin “teknoloji”, “iletişim” ve “öğrenme” boyutları ele alınacaktır. Böylece, artırılmış gerçekliğin, açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında kullanımının salt teknoloji bütünleştirmesi olarak görülmesinin önüne geçilecektir. Bu çalışma bir doktora tezi kapsamında yürütülecek olup çalışmada artırılmış gerçekliğin, açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında nasıl kullanılabileceğine yönelik bir yaklaşım oluşturulması hedeflenmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Augmented Reality is implemented with the physical world objects onto digital additions which were derived computer systems. Augmented Reality applications are used in a variety of fields. The purpose of this research determines that the usability of Augmented Reality in Open and Distance Learning which includes specifically philosophy, theory and approaches. In this context, Universal Design Principles which are adaptable to a wide variety of disciplines and Open and Distance Learning's dimensions "Technology", "Communication" and "Learning" will be discussed. Thus, Augmented Reality with Open and Distance Learning shouldn't be regarded as the integration of technology. This work will be carried out as part of a doctoral dissertation. This study aims to develop an approach how to use an Augmented Reality in Open and Distance Learning environments

PDF Formatında İndir

Download PDF