Arama Paneli


    Ara:1 adet dergi bulundu.

Derginin Adı : Науковий вісник: державне управління
ISSN : 2618-0065
DergininWebsitesi : https://nvdu.undicz.org.ua/index.php/nvdu/about
Dergi Hakkında : Збірник наукових праць «Науковий вісник: державне управління» (далі - збірник) заснований з метою розвитку вітчизняного наукового потенціалу в галузі державного управління та інтеграції його в світовий науковий простір, шляхом оприлюднення результатів досліджень. Збірнику присвоєний Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2618-0065. Збірник виходить 1 раз на рік. Засновниками збірника є Український науково-дослідний інститут цивільного захисту та Приватне акціонерне товариство “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна Академія управління персоналом”. Збірник призначений для публікації наукових статей науковців та практиків державного управління, викладачів, здобувачів, аспірантів, молодих вчених. Публікація матеріалів у збірнику здійснюється за умови дотримання авторами редакційних вимог, що пред'являються до наукових фахових видань України. Редакційна колегія збірника сформована із міжнародних та вітчизняних фахівців окремих напрямів галузі "Державне управління". В обов’язковому порядку, збірник надсилається усім авторам, здійснюється розсилка до Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Національного агентства України з питань державної служби, інших центральних органів державної влади, обласних державних адміністрацій та бібліотек України.
Dergi Kayıt Tarihi: 11.09.2019