image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2009/2
Sayı: 1
Makale Başlık: Türkiye’de Türk Müziği Nazariyatı ve Solfej Dersine Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Tutumlarının İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 17.04.2012
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Türk müziği eğitimi veren konservatuvarlar, eğitimciler ve öğrenciler için Türk Müziği Nazariyatı ve Solfej dersi gerek ders içeriği, gerekse öğrencilerin diğer derslerindeki başarılarını etkilemesi dolayısıyla büyük önem taşımaktadır. Bu araştırma konservatuvarların Türk Sanat Müziği Bölümleri/Anasanat dallarında verilmekte olan, Türk Müziği Nazariyatı ve Solfej dersine ilişkin öğretmen ve öğrenci tutumlarını belirlemek, dersin daha verimli yürütülebilmesi için öneriler geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla öğretmen ve öğrencilere anket formu hazırlanarak uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemi için random yöntemiyle belirlenen, Türkiye’de Türk müziği eğitimi veren üniversiteler arasından, öğrenciler için üç üniversite, öğretmenler için belirlenen dört üniversite belirlenmiştir. Araştırmanın sonunda eğitimci ve öğrencilerin derse yönelik tutumlarının olumlu olduğu, derse değer verdikleri, bununla birlikte dersin işleyişine yönelik önemli tespitlerde bulundukları anlaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF