image.jpg

Derginin Adı: dumlupınar üniversitesi sosyal bilimler derggisi
Cilt: 2020/1
Sayı: 66
Makale Başlık: Başlangıç Filminin Üç Boyutu: Postmodernizm, Teolojik, Teknolojik
Makale Alternatif Dilde Başlık: Three Dimensions of the Inception Movie: Postmodern, Teology, Tecnology
Makale Eklenme Tarihi: 2.12.2020
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Christopher Nolan’ın 2010 yılında izleyici ile buluşturduğu, Leonardo Di Caprio (Dom Cobb), Marion Cotillard (Mal), Ellen Page (Ariadne), Joseph Gordon-Levitt (Arthur), Ken Watanabe (Saito), Tom Hardy (Eames), Cllian Murphy (Robert Ficher) gibi birçok yıldız ismin rol aldığı Başlangıç (Inception) filmi, sinema tarihinde adından sıkça söz edilen/edilecek bir film olarak beyaz perdede yerini almıştır. 160 milyon dolarlık bir bütçe ile hazırlanan film, toplamda 825 milyon doların üzerinde bir gişe hasılatı yaparak muazzam bir başarı elde etmiştir. Filmin başarısının temeli esasında çok geniş bir izleyici yelpazesine ulaşabilmesidir. Film, içerdiği birçok sembol ve çağrışımla, filmde derinlik ve felsefe bekleyen izleyicileri kucaklamakla birlikte, bol aksiyon sahneleriyle de aksiyon severleri kendine çekebilmeyi başarmıştır. Üstkurmaca, metinlerarasılık, oyunsuluk, merkezsizlik, çoğulculuk gibi birçok kavram, filmde dikkat çekerken aynı zamanda eserin teknolojik boyutu da farklı algı, bakış açısı ve yorumlara imkân tanır. Filmin dinî-teolojik yönü ise esere anlam derinliği kazandırmıştır. Psikanaliz, psikomatik semboller, gerçeklik-zaman-mekân algısı, rüya gibi birçok husus bir arada harmanlanarak verilmiş, sonuç olarak ortaya bir şaheser çıkmıştır. Bu çalışmada öncelikli olarak filmin üç önemli yüzü olan rüya, mekân ve zaman üzerinde durulacak daha sonra bu ilişki bağlamında edebi bir metin olarak Başlangıç filminin senaryosu irdelenecektir. Dolayısıyla filmin mihverini oluşturan üçlü yapı, yani eserin postmodernizm, teoloji ve teknolojiye bakan yönleri ele alınacaktır.
Alternatif Dilde Özet: Which Christopher Nolan met with the audience in 2010, The Inception movie, which has starred stars like Leonardo Di Caprio (DomCobb), Marion Cotillard (Mal), Ellen Page (Ariadne), Joseph Gordon-Levitt (Arthur), Ken Watanabe (Saito), Tom Hardy (Eames), Cllian Murphy (Robert Ficher), has taken its place as a movie that will be mentioned frequently in the history of cinema. The film, which was prepared with a budget of 160 million dollars, has achieved a tremendoussuccess by making a box officerevenue of over 825 million dollars in total. The basis of the film's success is that it can reach a wide range of viewers. The film embraced the audience waiting for depthand philosophy in the film with its many symbols and connotations, also managed to attract action lovers with its abundant action scenes. While meta-fiction attracted attention in many technical films such as intertextuality, drama, decentralization, pluralism, many development sandreligious-theological dimensions that allowed different thinking in the technological dimensional so brought depthtothe film. Psychoanalysis, psychomathicsymbols, reality-time-spaceperception, dream, etc. Wereblended together, resulting in a mixed but highquality masterpiece. In this study, firstly, the three important aspects of the film, dream, space and time, will be focused on, and then the scenario of Inception as a literary text in the context of this relationship will be examined. Therefore, the triple structure that forms the pivot of the film, that is, aspects of the work regarding postmodernism, theology and technology, will be discussed.

PDF Formatında İndir

Download PDF