image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2019/9
Sayı: 3
Makale Başlık: Anxiety and Sources of Anxiety in Chinese Doctoral Students
Makale Alternatif Dilde Başlık: Çinli Doktora Öğrencilerinde Anksiyete ve Anksiyete Kaynakları
Makale Eklenme Tarihi: 24.1.2020
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Anxiety has proved to be a complicated yet serious issue in learners at all educational levels. Thus, how to handle it becomes significant given the critical importance of education to both individuals and society, which justifies continuous research on it. The present study investigated anxiety and its sources in Chinese doctoral students. 322 students from various universities in China answered the Zung Self- Rating Anxiety Scale, the Student Stress Inventory, the background questionnaire and two open-ended questions. Analyses of the data revealed the following main findings: (1) the respondents were largely anxious both physically and mentally and experienced (high) stress in various situations, (2) a series of causes was identified for student anxiety, and (3) student anxiety and stress were highly related to each other. Based on these findings, implications on how to reduce student anxiety are discussed.
Alternatif Dilde Özet: Anksiyete’nin, tüm eğitim seviyelerinde öğrenenler için karmaşık, ama ciddi bir sorun olduğu kanıtlanmıştır. Bundan dolayı, bununla nasıl başa çıkılacağı konusunda bireylere ve topluma verilecek eğitimin üzerinde durulması önemli olmaktadır. Bu çalışmada Çinli doktora öğrencilerinde anksiyete ve anksiyete kaynakları incelenmiştir. Çin’deki çeşitli üniversitelerden 322 öğrenci Zung Öz Değerlendirme Anksiyete Ölçeğini, Öğrenci Stres Envanteri, arka plan anketini ve iki açık uçlu soruyu yanıtlamıştır. Verilerin analizleri şu temel bulguları ortaya çıkarmıştır: (1) Katılımcılar hem fiziksel, hem de mental olarak büyük ölçüde anksiyeteli ve çeşitli durumlarda (yüksek) strese sahiplerdi, (2) öğrenci anksiyetesi için bir dizi neden tespit edildi ve (3) öğrenci anksiyetesi ve stres birbirleriyle oldukça ilişkiliydi. Bu bulgulara dayanarak, öğrenci anksiyetesinin nasıl azaltılacağına dair öneriler tartışılmıştır.

PDF Formatında İndir

Download PDF