image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2018/8
Sayı: 2
Makale Başlık: Akademinin Gözüyle Türkiye’de Mimarlık/Mimari Tasarım Doktora Araştırmaları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Doctoral Research in Architecture/Architectural Design in Turkey in the Eyes of the Academy
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu makale, ana odağı Türkiye’de son 20 yılda (1995-2014) tamamlanmış mimarlık/mimari tasarım doktora araştırmaları olan ve amacı “yirmi birinci yüzyılın başında Türkiye’de mimarlık/mimari tasarım alanında doktora araştırmalarının durumu hakkında bir panorama sunmak” olarak belirlenmiş bir araştırma projesi kapsamında planlanmış ve sözü edilen ‘duruma’ “akademinin gözünden” bakmak üzere tasarlanmış bir yan-araştırma çalışmasından türetilmiştir. Araştırmada Türkiye’de mimarlık/mimari tasarım alanında aktif doktora programına sahip ve son yirmi yıllık süreçte en az bir doktora çalışması sonuçlandırmış kurumlardan seçilmiş öğretim üyeleriyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş, bu görüşmeler daha sonra çözümlenerek ve yorumlanarak rapora dönüştürülmüştür. Bu makale “akademinin bakışını” özetlerken, elde edilen bulguları yorumlayıp tartışmaya açmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: This article is the outcome of research planned as a part of a larger study that focuses on doctoral dissertations in the field of architecture/ architectural design completed in the last 20 years (1995-2014). The aim of the research was expressed as “to provide a panorama of the state of doctoral research in the field of architecture/architectural design at the beginning of the 21st century,” and the auxiliary research out of which the present article was produced was designed to investigate this issue “in the eyes of ” the academy. The research involves faceto- face interviews with faculty members selected out of universities those have an active doctoral program in architecture/architectural design and completed at least one doctoral research study in the last 20 years and a follow up set of analytical investigations turned into a report. Summarizing “academia’s view,” the present article interprets the findings and opens them into discussion.

PDF Formatında İndir

Download PDF