image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2017/7
Sayı: 2
Makale Başlık: The Role of Mythical Form of Thinking Embedded into Earlier and Recent Computer Games in Teaching Religious and Ethical Values
Makale Alternatif Dilde Başlık: Geçmişteki ve Günümüzdeki Bilgisayar Oyunlarında Mitik Düşünme Biçiminin Dini ve Ahlaki Değerlerin Öğretimindeki Rolü
Makale Eklenme Tarihi: 21.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: In the world of eastern thought, narration of exemplary events is common through methods of mythical expression such as fairy tales, stories, myths etc. In these discourses, it is aimed at giving moral advice and thus educating the audience. It is stated in these discourses in which surreal events are told people who stand up against distress and difficulties retain their happiness. In such narrative texts, on one hand hope is being kept alive; on the other hand, such messages as patience, clinging to honesty under harsh times and possessing stamina are conveyed to the audience. Likewise, today, surreal events; namely, mythical fictions are animated in cartoons, animation and computer games. In these games, it is told that the most brutal battles are carried out through the most merciless weapons and only the most powerful one wins. These games, causing youth to grow up as aggressive, merciless and likely to try each way to seize power, should be examined in terms of education as well as that way of thinking. In this article, the form of thinking in the stories in which surreal events in the past were narrated is compared in terms of ethical values with the form of thinking in recent computer games in which surreal events are embedded.
Alternatif Dilde Özet: Doğu düşünce dünyasında, masal, hikaye, destan, kıssa vb. mitik anlatım tarzlarıyla ibretlik olayların anlatımı yaygındır. Bu söylemlerle, dinleyenlerine, ahlaki öğütlerin verilmesi ve böylece eğitilmesi amaçlanır. Gerçeküstü olayların anlatıldığı bu söylemlerde, güçlü olan insanları, sıkıntı ve zorluklar karşısında saadetin beklediği ifade edilir. Bu tür anlatılarda, bir yandan umut yaşatılırken diğer yandan sabırlı olmak, zorluk anında dürüstlükten vazgeçmemek, güçlü olmak gibi mesajlar dinleyiciye verilir. Ancak günümüzde gerçeküstü olaylar yani mitik kurgular, çizgi film, animasyon ve bilgisayar oyunlarında canlandırılmaktadır. Bu oyunlarda ise en acımasız silahlarla, en acımasız savaşların yapıldığı ve en güçlü olanın kazandığı anlatılmaktadır. Saldırgan, acımasız ve gücü ele geçirmek için her yolu deneyebilen gençlerin yetişmesine neden olan bu oyunlar, eğitim açısından araştırılması gerektiği gibi oluşturduğu düşünme biçimi açısından da araştırılmalıdır. Bu makalede geçmişte anlatılan hikayelerdeki gerçeküstü olayların düşünülme biçimiyle, günümüz gerçeküstü olaylarının canlandırıldığı bilgisayar oyunlarındaki düşünme biçimi, dini ve ahlaki değerlerin öğretimi açısından karşılaştırılacaktır.

PDF Formatında İndir

Download PDF