image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2015/5
Sayı: 2
Makale Başlık: Temel Bilimlerin Öğrenci Çekmede Yaşadığı Zorluklar: Farklı Bir Perspektif Önerisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Obstacles in the Recruitment of Fundamental Sciences Students: A Different Perspective
Makale Eklenme Tarihi: 19.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu makalenin temel amacı istihdam perspektifinden bakarak son yıllarda öğrenci çekme sorunu ile karşı karşıya olan fen bilimleri temel alanlar programlarının bu süreci yaşamasına neden olan faktörleri ortaya koymaktır. Bunu gerçekleştirirken benzer süreçlerden geçen ülkelerde (İngiltere ve Hindistan örnekleriyle) sorunların giderilme yöntemleri de ele alınmıştır. Yapılan değerlendirmede, temel bilimler bölümlerinin güçlü yanları olarak öğrenci-öğretim elemanı oranı görülmektedir. Buna rağmen özellikle piyasada iş veya daha iyi bir iş arayan mezun sayısının çok fazla sayıda olması ve disiplinlerin akademik temelli eğitim ve öğretim yapması ise temel dezavantajlar olarak ortaya çıkmaktadır. Bu dezavantajların avantaja çevrilmesi sürecinde izlenmesi gereken süreç hakkında öneriler sunulmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: This paper focuses on the challenges of fundamental sciences departments in student recruitment by taking the employability agenda (particularly skills development) into consideration. In addition, this paper also exemplifies the similar cases from such countries as India and the UK. As a result, one of the main advantages owing the disciplines is to have healthy student-staff ratio. Said that, two main drawbacks are also available for the programmes; a high number of unemployed graduate students and non-employability-saturated curricula. Eventually, this paper brings a set of suggestions which might help the departments to sustain a healthy student intake in the near future.

PDF Formatında İndir

Download PDF