image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2015/5
Sayı: 1
Makale Başlık: Türkiye ve İngiltere Yükseköğretimindeki Uluslararasılaşma Politikalarına Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Comparative Approach to Turkey and England Higher Education: The Internationalism Policy
Makale Eklenme Tarihi: 17.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışma kapsamında Türkiye'deki üniversitelerin ve Yükseköğretim Kurulu'nun ürettikleri uluslararasılaşma stratejileri ve politikalar çerçevesindeki gelişmeler ve bunların yansımaları İngiltere yükseköğretim sistemi ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme kapsamında uluslararasılaşma, Türk üniversitelerini tercih eden yabancı öğrenciler, istihdam edilen yabancı uyruklu öğretim elemanları ile üniversitelerin uluslararası sıralama araştırmalarındaki durumları (“Times Higher Education Rankings”) yer almaktadır. Değerlendirme sonuçlarına göre, Türk üniversitelerinin ve Yükseköğretim Kurulu'nun uyumlu bir uluslararasılaşma politikası oluşturma süreci tam olarak olgunlaşamamasına rağmen, özellikle vakıf üniversitelerinin uluslararasılaşma stratejilerinin daha başarılı ilerlediği ve uluslararası sıralamalarda bunun etkisiyle daha çabuk başarılar elde ettikleri görülmektedir. Buna rağmen, devlet üniversitelerinin ise özellikle yabancı öğrenci çekme noktasında vakıf üniversitelerine göre daha başarılı bir grafik sergilediği ortaya çıkmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: In this study, the internationalism strategies and policies of Turkish higher education institutions and their reflections has been compared with the way in which the higher education institutions practise in the United Kingdom. This study has been conducted with regard to the foreign students enrolled on the Turkish programmes, the position of the universities at the international rankings (Times Higher Education Rankings) and the number of the international academic staff in Turkish universities. The results showed that although Turkish universities and Turkish Council of Higher Education have not completed their process of making a compatible internationalism policy, especially the internationalism strategies of the foundation universities have been more successful and these universities have showed much better results in the rankings by means of their successful internationalism strategies and policies. Nevertheless, it is not necessarily true that the internationalism strategies in the non-profit universities are very healthy due to the fact that the state universities showed great success in recruiting more international students.

PDF Formatında İndir

Download PDF