image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2012/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci Sadakati
Makale Alternatif Dilde Başlık: Student Loyalty in Higher Education Institutions
Makale Eklenme Tarihi: 16.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Yükseköğretim kurumları arasındaki artan rekabetçi yapı, kurum sayısındaki nicel artış ve öğrencilerde seçme olasılığının artırması, bu kurumları seçmede etkili olan faktörlerin irdelenmesini gerektirmektedir. Bu faktörlerin arasında en önemlilerinden birisi öğrenci sadakatidir. Bu araştırma ile öğrenci sadakati üzerinde etkili olan değişkenlerin, kavramsal modeller çerçevesinde tartışılması amaçlanmış ve öğrencinin kuruma olan sadakatinin ortaya konmasının sağlayacağı yararlar literatür çerçevesinde belirlenerek yüksek öğretim kurumu yöneticilerine ve öğretim elemanlarına yol gösterici olmasına çalışılmıştır. Araştırma sonucunda öğrenci sadakati üzerinde etkili olan en önemli değişkenler; yüksek öğretim kurumunun imajı, yüksek öğretim kurumunun verdiği hizmet kalitesi ve öğrencinin kuruma bağlılığı olarak belirlenmiştir. Literatürde öğrenci sadakati ve değişkenleri üzerinde farklı modellemeler oluşturulmuştur. Bu farklılığın nedeni bir kurum veya organizasyon için geliştirilmiş olan modelin farklı ülke ve kültürdeki bir kurum için geçerli olamayabileceği düşüncesidir. Yüksek öğretim kurumu yöneticileri artan rekabetçi yapı karşısında var olan öğrencileri sistemlerinde tutmak ve yeni öğrencileri kazanmak amacıyla öğrenci sadakati üzerinde etkili olan değişkenleri dikkatle incelemeli, kurumlarındaki öğrencilerin sadakat düzeyini belirli aralıklarla tespit etmeli ve sadakat düzeyini artırmak için araştırma sonunda önerilen çalışmaları yapmalıdır.
Alternatif Dilde Özet: Factors that are very effective on students' decisions in choosing higher education institutions should be examined in terms of increasing competition and selective probability, and quantitative developments between these institutions. The most important one among these factors is student loyalty. In this study, variables that have effects on student loyalty are tried to be discussed in the frame of conceptual models in order to guide to higher education administrators and academic staffs by expressing advantages of student loyalty with the literature. As a result of literature survey, it is found that the most important factors effective on student loyalty are the image of higher education institution, service quality and student commitment. In the literature, different conceptual models on the student loyalty and its variables have been established. The reason of this variation is that one model developed for an institution can be valid for an institution but not for others and other cultures. Higher education administrators should carefully examine factors effective on student loyalty, note the students' loyalty to their institution periodically and study for increasing students' loyalty to gain new students and prevent dropout behavior from the institution.

PDF Formatında İndir

Download PDF