image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2012/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Olağanüstü Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitim Sürecinde Radikal Hızlandırma ve Türkiye'nin Durumu
Makale Alternatif Dilde Başlık: Radical Acceleration in Educational Process of Highly Gifted Students and the Situation of Turkey
Makale Eklenme Tarihi: 16.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Üstün yetenekli öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gereksinimlerini karşılamak için birçok program uygulanmaktadır. Üstün yetenekli öğrencilerin akranlarından üç ya da daha fazla yıl önce üniversiteye girmelerini sağlayan radikal hızlandırma bunlardan biridir. İlk olarak 1971 yılında uygulanmaya başlayan radikal hızlandırma, halen Birleşik Devletler'in, Asya ve Avrupa ülkelerinin birçok üniversitesinde uygulanmaktadır. Radikal hızlandırmanın üstün yetenekli bireylerde olumsuz bir etkisinin olmadığı, aksine önemli kazanımlar sağladığı ile ilgili birçok araştırma bulunmaktadır. Bu çalışmada; radikal hızlandırmanın ne olduğu, üstün yetenekli bireylerdeki kazanımları ve uygulamasıyla ilgili öneriler incelenmiştir. Ülkelerin radikal hızlandırma durumları yanında Türkiye'nin yasal düzenlemeleri sunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: A number of programs are implemented in order to meet cognitive, social and emotional needs of gifted students. One of them is the radical acceleration that ensures gifted students gaining access to university three or more years before than their peers. First performed in 1971, radical acceleration is currently implemented in many universities in United State and Asian and European countries. There are many researches on radical acceleration showing that it has no negative impacts on gifted students, rather it provides important outcomes. This study investigated radical acceleration and its outcomes on gifted students, as well as suggestions regarding to its application. Finally, situation of many countries in terms of radical acceleration, and legal regulations in Turkey's were presented.

PDF Formatında İndir

Download PDF