image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2011/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Türkiye'de Yükseköğretimde Büyüme ve Öğretim Üyesi Arzı
Makale Alternatif Dilde Başlık: Expansion in Higher Education and Faculty Supply in Turkey
Makale Eklenme Tarihi: 15.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Birçok ülke, yükseköğretim sistemlerinde ekonomik şartlara, toplumun taleplerine ve yükseköğretim piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak iyileştirmeler yapmaktadır. Son birkaç yılda Türk yükseköğretimi, yükseköğretim taleplerini karşılamak için önemli ölçüde genişlemiştir. Öğrenci sayısında çok önemli artışlar olurken, öğretim üyesi sayısındaki artış nispeten daha yavaştır. Makale, Türk yükseköğretiminde doktora eğitimine yatırım yapma ve yükseköğretimde büyümeyi sürdürmek amacıyla öğretim üyelerinin gelişimi için bazı politikalar üretme zorunluluğunu vurgulamaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Various countries reform their higher education systems depending on the economic conditions, public demands, and the developments in higher education market. In order to meet the demands of higher education, Turkish higher education has been expanded dramatically in the last few years. While the most dramatic increase is in the number of students, the increase in the number of faculties has been relatively slow. The paper stresses that Turkish higher education has to invest in doctoral education and to come up with certain policies for the faculty development in order to sustain the growth in higher education.

PDF Formatında İndir

Download PDF