image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Cilt: 2015/3
Sayı: 5
Makale Başlık: Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Preservice Science Teachers’ Views On The Traineeship Applications
Makale Eklenme Tarihi: 16.7.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının Okul Deneyimi dersindeki staja yönelik görüşlerini incelemektir. Bu nitel çalışmanın katılımcılarını Dicle Üniversitesi’nde okul deneyimi dersini almış bulunan 18 gönüllü fen bilgisi öğretmen adayıdır. Çalışmada kullanılan veriler yüz yüze görüşmeler ile toplanmıştır. Öğretmen adaylarının Okul Deneyimi I dersindeki staj uygulamalarına yönelik görüşleri değerlendirildiğinde, çoğu katılımcının rehber öğretmenleri ve uygulama okulu idarecileri ile sıkıntılar yaşadığı görülmüştür. Ancak öğretmen adaylarının yaşadıkları sıkıntılı durumlardan kendilerine önemli dersler çıkardıklarını da ifade ettikleri tespit edilmiştir. Her ne kadar olumsuzluklarla yüzleşmiş olsalar da, öğretmen adaylarının genel olarak staj deneyiminin daha erken sınıf düzeylerinde başlaması gerektiğini belirtmişlerdir. Sonuç olarak, öğretmen adaylarının yararına olacak etkin bir staj uygulaması için okul-üniversite işbirliğinin güçlendirilmesi, rehber öğretmenleri ve staj okullarının değerlendirilmelerine imkan veren bir mekanizmanın geliştirilmesi ve öğretmen adaylarına rol model olmakta olan rehber öğretmenlerinin stajyer öğretmen adaylarıyla daha iyi iletişim kurmalarına yardımcı olacak hizmet içi eğitimler almaları gerektiği düşünülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this inquiry is to reveal the preservice science teachers’ views toward the traineeship in school experience course. The participants of this qualitative research were 18 volunteered teacher candidates studying at the Department of Primary Science Education in Dicle University, Diyarbakır, Turkey. The data used in this study was gathered through face-to-face interviews by the researchers. When evaluated the opinions of preservice science teachers about traineeship applications in School Experience I Course, the most of the trainees reported that they encountered problems with their guiding teachers and school administrations. However, it was seen that they were able to take important lessons from these negative situations. Nevertheless, although the all negative situation they faced, the preservice science teachers suggested traineeship experience to start earlier education levels. Overall, in order to make effective traineeship application for teacher candidates’ sake, collaboration of school-faculty should improve; an evaluation mechanism should be prepared to assess guiding teachers and school administrators; inservice teachers should take inservice training to cope with trainees especially for communication and becoming model for them.

PDF Formatında İndir

Download PDF