image.jpg

Derginin Adı: RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 2
Makale Başlık: ÇEVİRİ VE YÖNLENDİRME: SABİHA VE ZEKERİYA SERTEL’İN ÇEVİRİ ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: TRANSLATION AND MANIPULATION: TRANSLATIONS OF CHILDREN'S LITERATURE BY SABİHA AND ZEKERİYA SERTEL
Makale Eklenme Tarihi: 17.4.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmada Sabiha ve Zekeriya Sertel’in 1926-1928 yılları arasında Resimli Ay Matbaası ve Sevimli Ay Matbaası’nda yayımladıkları çocuk edebiyatı ve annelere yönelik çocuk eğitimi kitapları erek metin odaklı bir okumayla incelenerek Serteller’in Türk kültür ve edebiyat dizgesini nasıl yönlendirdiklerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Türk yayıncılık tarihinin önemli isimlerinden olan Serteller; birçok dergi, gazete ve kitabı Türk okurlarına sunmuştur. Çeviriyi ideoloji, yönlendirme ve patronaj etkenlerini içeren bir eylem olarak kabul eden Gideon Toury, André Lefevere ve Theo Hermans’ın aralarında bulunduğu çeviribilim kuramcılarının temsilcisi olduğu “Manipülasyon Okulu”nun [“Manipulation School”] yaklaşımı, bu çalışmanın kuramsal temelini oluşturmaktadır. Aynı zamanda Itamar Even-Zohar’ın önderlik ettiği, çeviri eserlerin edebiyat dizgesi içerisindeki konumunu inceleyen “Çoğuldizge Kuramı”ndan [“Polysystem Theory”] ve Zohar Shavit’in çocuk edebiyatının çoğuldizgedeki konumu üzerine yaptığı çalışmalardan yola çıkılarak Serteller’in çevirilerinin Türk edebiyat çoğuldizgesindeki konumu araştırılacaktır. Çeviri metinler, Gideon Toury’nin “Betimleyici Çeviribilim” [“Descriptive Translation”] dâhilinde ortaya koyduğu “çeviri normları” bağlamında incelenecektir. Çalışmanın bütüncesini “Himaye-i Etfal Cemiyeti Çocuk Külliyatı”, “On Kuruşa Bir Kitap” serisi ve 4 ciltlik Çocuk Ansiklopedisi oluşturmaktadır. Çevirileri daha geniş bir çerçevede ele almak adına tanıklıklara başvurulacak, biyografi ve otobiyografilerin yanı sıra ve Serteller’in diğer eserlerine de bu çalışmada yer verilecektir. Çalışmanın sonucunda Serteller’in çeviriyi bir araç olarak kullanarak erek kültür ve edebiyat dizgesini ne şekilde yönlendirdikleri ortaya konmaya çalışılacaktır.
Alternatif Dilde Özet: This study aims to investigate Sabiha and Zekeriya Sertel’s translations of children’s literature and books on children’s education, published between 1926-1928 by Resimli Ay Publishing Company and Sevimli Ay Publishing Company. Employing a target-oriented approach, this study presents how Sertels manipulated cultural and literary system. Sertels, who are among the prominent figures in Turkish publishing history, published a number of periodicals, newspapers and books. The theoretical framework of this study is based on the “Manipulation School”s approach, led by Translation Studies scholars such as Gideon Toury, André Lefevere and Theo Hermans that views translation as an activity which involves ideology, manipulation and patronage factors. Moreover, the position of Sertels’ translations in Turkish literary polysystem is examined by applying the “Polysystem Theory”, pioneered by Itamar Even-Zohar, more particularly, Zohar Shavit’s works on children’s literature within the polysystem. “Translational norms”, introduced by Gideon Toury within the “Descriptive Translation”, are used as a tool of analysis in order to explore translated texts. The corpus of this study consists of two book series titled “Himaye-i Etfal Cemiyeti Çocuk Külliyatı” and “On Kuruşa Bir Kitap”, and a four-volume encyclopaedia for children, Çocuk Ansiklopedisi. In order to discuss these translations thoroughly, this study covers biographies, autobiographies and other works of Sertels. The overall aim of this study is to reveal how Sertels manipulated target cultural and literary systems by using translation as a tool.

PDF Formatında İndir

Download PDF