image.jpg

Derginin Adı: RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 2
Makale Başlık: TÜRK DİL KURUMU KÜTÜPHANESİNDEN İKİ YENİ FARSÇA-TÜRKÇE SÖZLÜK
Makale Alternatif Dilde Başlık: TWO NEW PERSIAN-TURKISH DICTIONARIES AT TURKISH LANGUAGE ASSOCIATION LIBRARY
Makale Eklenme Tarihi: 17.4.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Türklerle Farsîlerin yüz yıllar boyu var olan münasebetleri sebebiyle Farsça Türkler tarafından rağbet görmüş ve tarih boyunca Farsçadan Türkçeye pek çok sözlük yazılmıştır. Özellikle Osmanlı Devleti devrinde bu tür sözlük çalışmalarına daha da ağırlık verilmiştir. Bugün gerek Türkiye kütüphanelerinde gerekse farklı ülkelerdeki kütüphanelerde farklı hacimlerde ve farklı usullerle yazılmış pek çok Farsça-Türkçe sözlük yer almaktadır. Bu çalışmada 20. yüzyılın başlarında yazıldığı tahmin edilen ve Türk Dil Kurumu kütüphanesine Etüt 80/1, 80/2 numaralarıyla kayıtlı Kâmûs-ı Fârsî adlı Farsçadan Osmanlı Türkçesine ve aynı kütüphaneye Etüt 93/1, 93/2 numaralarıyla ve Harf-i elif-yâ adıyla kayıtlı Farsçadan Osmanlı Türkçesine şeklinde hazırlanmış olan bir diğer sözlük Lügat-i Fârsî’dir. Müellifleri belli olmayan bu sözlüklerin biçim ve içerik hususiyetleri üzerinde durulacak, muhteva ve usul yönünden kısaca karşılaştırmaları yapılacak, sözlüklerde kullanılan kaynaklardan örnek künyeler verilecek ve eserlerden Latin harflerine aktarılmış misal maddeler ve tıpkı baskılar gösterilecektir.
Alternatif Dilde Özet: Due to the continuing relations between Turks and Persians, the Persian language was appreciated by Turks, and many dictionaries from Persian to Turkish were written by Turks. Especially in the age of Ottoman Empire, a substantial emphasis was placed on the studies on such dictionaries. Therefore, there are many Persian to Turkish dictionaries in the libraries both of Turkey and various countries in different sizes and styles. This study reviews two dictionaries which are estimated to be written in the early 20th century; a dictionary named Kâmûs-ı Fârsi from Persian to Ottoman Turkish which is registered with Etüt 80/1, 80/2 in the library of The Turkish Language Association and a dictionary named Lügat-i Fârsî which is registered with Etüt 93/1, 93/2 numbers in the same library. The dictionaries’ styles and content will be analyzed; the dictionaries’ styles and contents will be compared briefly; examples from the resources of dictionaries used in the process of composing dictionaries will be given; also the facsimiles from dictionaries will be shown.

PDF Formatında İndir

Download PDF