image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/16
Sayı: 2
Makale Başlık: Okula Hazır Olma Konusunda Öğretmen ve Aile Görüşleri: Bir Olgu Bilim Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Teachers’ and Parents’ Views on School Readiness: A Phenomenological Study
Makale Eklenme Tarihi: 2.10.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmada okula hazır olma konusunda aile ve öğretmen görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Olgu bilim yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar uygun örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Diyarbakır’da görev yapan 10 anasınıfı, 10 ilkokul 1.sınıf öğretmeni ve 20 aile yer almaktadır. Her bir grup için araştırmacılar tarafından geliştirilen yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır ve veriler üzerinde içerik analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda; 60-72 aylık çocuklarını anasınıfına gönderen ailelere ilişkin görüşmelerden anasınıfına göndermeye karar veren kişi/kişiler, çocuğun becerilerine ilişkin değerlendirme, anaokulu/anasınıfı seçim kriteri, okula hazır olma becerisi ve ilkokul seçim kriteri; 60-72 aylık çocuklarını ilkokula gönderen ailelere ilişkin görüşmelerden; ilkokula göndermeye karar veren kişi/kişiler, çocuğun becerilerini değerlendirme, ilkokul seçim kriteri, ilkokulda alışma süreci, okula hazır olma becerileri; anasınıfı öğretmenlerinin görüşlerinden okula hazır olma becerileri, ilkokuldan anasınıfına dönüş nedenleri, ilkokuldan anasınıfına döndükten sonra yaşananlar ve ilkokul 1.sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden; okula hazır olma becerileri ve ilkokula hazır olup olmama durumu, çocukları hazır olmayan ailelerin bu duruma geliştirdikleri tepkiler temaları çıkarılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Aim of this study is to examine parents’ and teachers’ views on school readiness. Phenomenological method was followed. Study group consists of 10 preschool, 10 primary school and 20 parents. Structured interview forms developed by researchers were used for each group, content analysis was done. Four themes (person/people who decided to send child to kindergarten, evaluation regarding child’s skills, criterias at choosing kindergarten, school readiness skills and criterias at choosing primary school) were emerged from views of parents whose children go to kindergarten; four themes (person/people who decided to send child to primary school, criterias at choosing primary school, adaptation process at primary school, school readiness skills) were emerged from views of parents whose children go to primary school; three themes (school readiness skills, return to kindergarten, experiences after returning kindergarten) were emerged from kindergarten teachers’ views and three themes (school readiness skills, being ready or not to start primary school, reactios of parents whose children are not ready for primary school) were emerged from primary school first class teachers’ views.

PDF Formatında İndir

Download PDF