image.jpg

Derginin Adı: Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2015/1
Sayı: 3
Makale Başlık: Açık ve uzaktan öğrenmede ders tasarımı: bilim etiği dersi örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Course design in open and distance learning: an example fot science ethics course
Makale Eklenme Tarihi: 3.8.2015
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Anadolu Üniversitesinde Lisansüstü öğrenim gören bütün öğrencilere Bilim Etiği dersinin verilmesi yönetmelik gereği zorunlu kılınmıştır; ancak, öğrenci sayısı fazlalığından ve öğretim elemanı sıkıntısından dolayı dersin geleneksel yöntemle yüz yüze sağlanması mümkün olamadığından açık ve uzaktan öğrenme yaklaşımlarından yararlanılması karar verilmiştir. Bu doğrultuda Blackboard Öğrenme Yönetim sistemi kullanılmış ve dersin tasarım sürecinde kolay takip edilebilir bir yapı sağlamak amacıyla ADDIE (Analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme) öğretim tasarım modelinin adımları izlenmiştir. Dönem sonunda likert tipi ölçek aracılığıyla öğrencilerin görüşlerine başvurulmuş ve büyük bir çoğunluğunun dersin etkili ve verimli olduğunu düşündükleri sonucuna varılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Science Ethics Course is obliged to be given to the graduate students of Anadolu University in accordance with the regulations set. However, some hurdles appeared in terms of conducting the course in traditional (face to face) method due to large number of students and lack of faculty. Accordingly, it is decided to utilize from open and distance learning approaches. Therefore, Blackboard Learning Management System has been used and ADDIE Instructional Systems Design Model (stands for Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation) has been tracked. At the end of the semester, learners’ opinions are received via scale and the student majority’s opinions towards efficacy and productivity of the course have been observed.

PDF Formatında İndir

Download PDF